Двуезичният модел на обучение е запазена марка на Американо-английската академия

American English Academy

Изключително привлекателен за учениците и техните родители е двуезичният модел на обучение, който се прилага успешно в Американо-английската академия. Всички участници в обучението, използват уникална съвременна система, която се прилага изключително успешно в чужбина. В Академията решаващо влияние оказват и обучението в мултикултурна среда.

Дипломите за завършена степен на образование, които получават учениците след приключване на обучението, е легитимна и отговаря на всички законови изисквания на Министерството на образованието и науката.

Всеки един ученик в Академията може да направи своя избор по каква система да бъде обучаван – по едноезичната или по двуезичната система. Учениците и, в частност, техните родители имат право да си изберат едноезичната система, ако не желаят обучение в двуезична система.

Ако изберат българската система, учениците ще получат своята диплома от училището, след преминаване на обучението по избраната система , като заплатят значително по-малка сума от тази за дуалната система.

Кое отличава Американо-английската академия от всички останали училища в страната?

Академията извършва обучението на своите възпитаници в уникална  мултиетническа и мултикултурна среда.  Всяка година в школата се записват ученици от поне 30 държави. Преподавателите имат огромен опит в обучението в подобна мултинационална среда. Това определено обуславя високите резултати на учениците и качествена подготовка за следваща образователна степен. Много от възпитаниците успешно се представят в елитни университети в света. Специалисти твърдят, че основна роля за успешното им представяне е обучението в мултикултурна среда.

Изключително интересна, важна и иновативна е преследваната цел, децата да развият умения да общуват с различни личности. Това спомага възпитанието на децата да не подхождат дискриминационно, а да приемат различните хора и да ги уважават и обичат.

Според служителите в Американо-английската академия са категорични, че единствено обичайки различните и общувайки с тях, могат да станат истински граждани на обществото. Така те ще изградят мнение, че всички хора са равни и ще осъзнаят, че стереотипите на дискриминация са остарели и неактуални в обществото.

Сайтът, от който може да научите повече: AEA – International Schools of Sofia

Вашият коментар