Застой на големите пазари и риск от безработица

Това, на което станахме свидетели по време на епидемията от Ковид-19 през 2020 ни показва, че търговията вече е била в спад през 2019 г., което предполага, че икономиката на света е изправена пред предизвикателства, дори при нормални обстоятелства. Но това, което данните сочат, илюстрира следното: промяната в производствения сегмент вече се състоя миналата година. Китай е изнесъл по-малко облекло и повече текстил за света през 2019 г. Делът на Китай в износа на облекло е спаднал от своя връх от 38,8% през 2014 г. до рекордно ниско ниво от 30,8% през 2019 г. (което е било 31,3% през 2018 г.). От друга страна, делът на Китай в износа на текстил, достигна нов максимум от 39,2% през 2019 г. Това означава, че докато по-малките азиатски и югоизточни азиатски страни, са увеличили своя дял в глобалния износ на облекло. Разбира се суровините в тази индустрия идват от Китай.

Друг важен момент е, че основните пазари за износители на облекло не носят никакви обещания за бъдещето. Вносът от Европейския съюз (ЕС) е намалял с 1%, а от Япония с 2% през миналата година. Съединените щати (САЩ) и Обединеното кралство (Великобритания) са с 0% промяна. По ирония на съдбата максималният ръст на вноса на облекло идва от Китай с 8%, въпреки че е много по-нисък от 14%-ното увеличение от предходната година. Дори темпът на растеж на вноса на облекло в Южна Корея е спаднал от 16% до незначителните 2%. Към момента няма достатъчно данни, за да се покаже дали големите вносители започват да произвеждат свои собствени облекла. Може би ще го направят.

Но дали глобалните фабрики ще променят нещо, зависи много от купувачите, като най-големият от тях е САЩ с общ дял на вноса от 18,2% (95 млрд. долара). ЕС беше най-големият потребител през 2019 г. със 180 млрд. долара и дял от 34,2%. Американските настроения също бяха току-що разкрити чрез Бенчмаркинг проучване на модната индустрия за 2020 г. от Асоциацията на модната индустрия на САЩ (USFIA). Според проучването, ескалиращата търговска война на САЩ с Китай, освен пандемията, е оказала значително въздействие върху практиките на американските модни компании за снабдяване.

Източник:  Статистически преглед на световната търговия  2020 – https://nameri-rabota.com/

 

Вашият коментар