Какви дейности има, нужни за регистрация на фирма

Ако сте си обмисляли варианта да откриете собствен бизнес, но все още сте някъде там в лутането. Ако не сте наясно, с какво точно да се занимава вашата фирма, а и не сте конкретно специализирани в дадена област, то добре е да продължите да четете:

Има много идеи за дейност на фирма

Ето и някои от тях, наготово за вас:

Търговия с продукти (на едро или на дребно); внос и износ; Лекции и обучения; Дейности с посредническа цел; Транспортни услуги; Консултантски услуги; Рекламна дейност; Ремонти; Фризьорски услуги; Информационни дейности; Софтуерни дейности; Онлайн маркетинг и реклама, Производство на …. стоки.

Съществуват и някои специфични дейности, които си имат своите различни регламенти. Такива са счетоводните услуги, стоматологични и медицински кабинети, аптеки.

При някои регистрации на фирми, след регистрация на фирма е необходимо разрешително. Такова е лиценз и се изисква в сфери като: туризъм, транспорт, образование, подбор на персонал, хазарт, износ, внос, преводачески услуги, търговия с цигари, продажба на благородни метали, дейности за скрап, търговия с хранителни стоки, компютри, продажба на петролни продукти и др.

Специфични случаи за предмет на дейност:

При вписване в Търговския регистър е важно упоменаване предмет на дейност: търговия, предприемачество, производство, услуги и т.н.. Реално, може да е всяка дейност, която не е забранена от закона.

За търговията на хранителни продукти е необходимо удостоверение от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

За извършване на медицинска дейност, при регистрацията на фирма трябва да се представят сканирани копия от диплома и документ от Българския Лекарски Съюз (БЛС). Има специални изисквания и към наименованието на Дружеството.

Ако предметът на дейност, включва продажба на тютюневи изделия се изисква лиценз от митническа служба. Целта на такова удостоверение е да се гарантира, че тютюневи изделия няма да се продава на непълнолетни лица или в обекти, където се предлагат и хранителни стоки.

За търговията на алкохол не е необходимо издаването на такъв акциз и не е подложено на специален контрол.

Вашият коментар