„Лечебна“ вода: как несъзнателно пием хапчета

Грижата за вашето здраве може да приеме много форми. Подгряването на чай и мед, вземането на гореща вана и топлото обличане са едно, но, да речем, да си предписваме антибиотици сами за себе си е съвсем друго. Това може да се отрази зле не само за вас самите, но и за хората около вас: съществува риск да ги „подхранвате“ несъзнателно с лекарства. А виновникът е недостатъчно добре пречистената вода.

Какво се случва и как да се справим с това?

Фармацевтичните продукти навлизат в подпочвените и повърхностните води чрез битови канализационни мрежи, както и от селскостопански и промишлени отпадъчни води.

На теория има два варианта за неутрализиране на заплахата: първият е създаването на екологично чисти лекарства, вторият е модернизацията на системите за отпадъчни води и технологиите за пречистване на водата.

За екологични се считат лекарствата, които бързо се разлагат до биологично неактивни компоненти – или в тялото на пациента, или веднага след навлизането им във външния свят. Развитието вече е в ход: например, в момента се правят опити за създаване на „биофабрики“ от микроводорасли, които ще служат като основа за лекарства за рак и невродегенеративни заболявания. Но засега това са само плахи стъпки и в близко бъдеще няма нужда да се разчита кой знае какъв напредък.

Освен това, този път е възможен само за определени видове лекарства. Съставът на хормоналните лекарства, например, не може да се променя, тъй като хормоните – специфични вещества, които се произвеждат от нашето тяло, създаването на техния екологичен аналог е идея отвъд фантазията.

Има различни начини за отстраняване на остатъчните количества фармацевтични съединения от питейната вода: озониране, ултравиолетово облъчване и др. Най-добрият вариант е филтрирането. Филтрите „отсяват“ лекарствата на базата на сорбция, обратна осмоза или ултрафилтрация. Така се осигурява наистина чиста вода.

Но общинските организации не работят с толкова деликатни въпроси като следи от лекарства. И това е неразумно, защото водата ще поскъпне за потребителя десетки пъти, въпреки факта, че 95–98% от нейния обем се изразходва за домакински нужди. Очевидно е по-рационално да се реши въпросът за дълбокото пречистване на питейната вода у дома – с помощта на битови филтри.

Вашият коментар