За предимствата при ползване на професионален домоуправител

Да живееш в големия град има много предимства – работа може да се намери, има възможност да се посещава театър, музикални събития, всякакви културно-масови мероприятия. По тази причина все повече хора се насочват към този привлекателен център. Непрекъснато расте броя на големите жилищни сгради, но с това и проблемите в тях. Преди всичко те са по повод ползването и поддържането на общата собственост. За да се решат по някакъв начин всички проблеми трябва да има домоуправител, който да се постаррае да свърши всичко.Това в последните години е много трудно да се постигне, защото собствениците нямат еднакво положително отношение към спазване правилата за съвместен живот в голямата жилищна сграда.

За да се решат всички тези проблеми се появи нова за съвремието ни професия професионален домоуправител. Фирмите, предлагащи тази услуга са находчиви и подбират своите специалисти с много търсене и с предявени към тях завишени изисквания. Ползването на професионален домоуправител е голямо предимство за всички собственици на жилище в голяма жилищна кооперация. Професионалното управление дава възможност да се решат по-лесно въпросите с ползване и поддържане на общата собственост.

Хората, занимаващи се с това са компетентни по закона за етажната собственост, имат умения да работят с хората. Често пъти се случва да се намери някой многознайко в кооперацията, компетентен по всички въпроси и винаги да бъде „контра“. Професионалният домоуправител знае как да се справи с този тип хора – с умение и разбиране. Така той може да свика общо събрание на собствениците, да разгледат спешните ремонти и да се вземе решение от къде и как да се започне.

Професионалният домоуправител намира подходящите фирми, събира оферти и на общо събрание се решава към коя фирма да се обърнат за съответната услуга. Той е този, който се занимава с разплащането, наблюдава ремонта и накрая приема ремонтирания обект.

Задължение е на професионалното управление плащане на всички общи сметки – за ток, почистване, вода, както и за асансьор, ако има такъв. Разбира се, за да се разрешат всички финансови проблеми се събират пари от всички собственици и наематели в жилищната сграда или вход. Професионалният домоуправител води домовата книга, всички приходни и разходни документи, съдейства за спазване на установения вътрешен ред.

Вашият коментар