Проблеми със скенера

Препоръчително е, когато имате скенер да се погрижите за неговата правилна поддръжка, за да можете да го използвате възможно най-дълго време.

Обикновено в сайта на фирмата-производител има често задавани въпроси за тези скенери, които продават. Те касаят често поддръжката и възникващите проблеми с всеки от моделите. Ето някои от тях.

Моят скенер не е открит

Ако е работил, опитайте да изключите и свържете отново захранващия кабел с USB на скенера. Няма никакви гаранции, но може да проработи. Дайте му няколко секунди да бъде открит. 

Виждам линии или ивици в моите изображения?

Вертикалните и хоризонталните линии имат разнообрани причини.

Вертикалните линии се дължат на това, че някои CCD клетки не реагират правилно и това „лошо място“ се премества надолу по страницата от мотора на касетата, което създава ивици. Проблемът може да се дължи на прах вътре в скенера, върху CCD или огледалата, блокиране на достига на светлината до CCD.

Проблемът с вертикалната линия може да бъде мръсна калибровъчна лента. Възможно е течност да е достигнала под ръбовете на стъклото. Скенерите имат бяла калибрираща лента под капака, точно покрай горния ръб на стъклото, където е разположена касетата. Те се самокалибрират на светлината от тази бяла ивица. Ако тази лента се замърси, обезцвети или повреди, сензорните клетки на това място получават грешно калибриране, което прави вертикални линии по страницата. Интензитетът на лошите цветове вероятно се влияе от данните на изображението. Не позволявайте почистваща течност да попадне под ръба стъклото. Сложете течността върху кърпа, а след това почистете стъклото.

Проблемът с вертикалната линия, разбира се, може да е дефектна сензорна електроника в скенера и тези линии често се появяват като червени, зелени или сини линии, а понякога и в голям брой или ширина и шарки. Вертикалните линии обикновено са на едно и също място по ширината на леглото на скенера, причинени от специфични CCD клетки.

Хоризонтални линии са изключение. Линиите в цвят на дъгата може да се дължат на мигаща лампа. Или скенерът има вътрешно високочестотно захранване на лампата и това може да причини такъв проблем. Удълженият кабел (захранване с променлив ток) може да е проблем, опитайте да го включите директно в контакта.

Вашият коментар