Чакания ден – кръщенето

С раждането на детето родителите започват да мислят за кръщенето. За майката това е много важно, защото тя е сигурна, че нейното любимо създание получава Божията благодат. Освен това то ще има и своя ангел пазител. Така детето ще расте закриляно и здраво.

Вярващите родители искат да кръстят своето дете докато е малко за да расте с християнската вяра. Разбира се, има семейства, в които родителите са от различна вяра, но те отрано определят в какви религиозни традиции ще възпитават детето си. Ако изборът се окаже неправилен за пораслото дете то всеки порасъл човек може да приеме друга вяра.

За кръщенето трябва да се говори със свещеника на храма, в който родителите желаят да бъде изпълнен ритуала. Всеки храм си има свои изисквания, но основните са еднакви. Най-напред се избира кръстник за момчето или кръстница за момиче като това е желателно да са близки и много добре познати хора. Кръстникът е този, който ще помага на растящото дете да върви по правия път, а това изисква това да бъде достоен и отговорен човек.

Като вещи обикновено са необходими две кърпи – за детето и за свещеника; дрехи за малкото дете, които ще се облекат след кръщаването; кръстче; свещи. След приключване на кръщенето е добре да си получи и кръщелно.

Самият ритуал продължава около час, за което време родителите трябва да осигурят всичко необходимо за малкото – вода или сок, малка играчка, салфетки, памперс. В деня на кръщенето родителите с гостите отиват в църквата за извършване на тайнството Кръщение. Понякога може да се направи и колективно кръщаване на няколко деца, но това се избира и уговаря предварително. Ако по време на ритуала детето се разплаче или разтревожи, то може процеса да се прекъсне за да се успокои детето.

След приключване на кръщенето родителите обикновено организират почерпка на гостите за здраве на детето. Всички заедно се радват на новото християнче. Поднасят се подаръците от роднини и приятели, които са най-разнообразни. Някой от тях са тематично насочени, така че след години детето да си спомня или мисли за този чудесен ден. Обикновено се подаряват детски албум, икона на светеца, на когото е кръстено детето, дрехи и всичко, което може да се ползва от малкия виновник за празника.

Вашият коментар